Θεοχάρης Γεώργιος, RE/MAX Ability, Σπάρτη
Τα ακίνητα μου (13)

Γεώργιος Θεοχάρης

Γεννήθηκα στα Βούρβουρα Αρκαδίας, Πελοπόννησος, Ελλάδα. Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εγκατεστημένος στην Τρίπολη Αρκαδίας που αποτελεί και την έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου από το1982. Ασχολήθηκα με την μελέτη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε πολλούς τομείς(τοπογραφικά, στατικά, υδραυλικά, αρχιτεκτονικά, οδοποιία, περιβαλλοντικά). Επίσης ασχολήθηκα με την κατασκευή ιδιωτικών έργων εργολαβικά η με αυτεπιστασία. Από την φύση της εργασίας μου ασχολήθηκα με την εύρεση του κατάλληλου ακινήτου για τις ανάγκες των πελατών μου, πράγμα που μου δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα στο Real Estate αφού δεν έχω ανάγκη τις υπηρεσίες τρίτων για τον έλεγχο του ακινήτου, την εκτίμησή του και τελικά αν πράγματι καλύπτει τις ανάγκες του αγοραστή.

Εκπαιδεύσεις