Καλωσορίσατε στο remax.gr

Ο παρών διαδικτυακός τόπος (στο εξής «Ιστοσελίδα») αποτελεί ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «REFRAN Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Δικτύου Κτηματομεσιτικών Επιχειρήσεων» και δ.τ. «RE/MAX ΕΛΛΑΣ», που εδρεύει στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, οδός Λ. Κομνηνών - Αδ. Κοραή 1 (ΑΦΜ 998756057) (στο εξής «Εταιρία»). Η περιήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την από μέρους σας (στο εξής και «εσείς», «σας», «Χρήστης») ρητή αποδοχή και συναίνεση της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία με τα παρακάτω:

1. Αναγνώριση Χρήστη

Για την εγγραφή του Χρήστη και τη δημιουργία λογαριασμού, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η τοποθεσία από την οποία επιθυμεί να εξυπηρετηθεί, ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Με την εγγραφή του, ο Χρήστης συναινεί στην εμφάνιση των στοιχείων του ονοματεπωνύμου με το οποίο έχει εγγραφεί, ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση και εύρεσή του από το γραφείο RE/MAX ή Συνεργάτη του που θέλει να έρθει σε επικοινωνία μαζί του μέσω της Ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν θα ζητήσει από τον Χρήστη στοιχεία σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς και φορολογικά στοιχεία.

2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που καταχωρεί ο Χρήστης επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το άρθρο 7Α παρ. 1β ν.2472/1997. Επιπλέον, η Εταιρία κάνει χρήση των στοιχείων και του e-mail σας, προκειμένου να (i) επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με ακίνητα που καταχωρούνται και αναρτώνται στην Ιστοσελίδα, (ii) σας αποστείλει ενημερωτικά ή/και διαφημιστικά σημειώματα - newsletters με κριτήριο τις προτιμήσεις σας, όπως αυτές είτε έχουν δηλωθεί ρητά στην Εταιρία, είτε συνάγονται από τις επιλογές πλοήγησής σας στην Ιστοσελίδα, (iii) να μετρήσει την επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας και τις απαιτήσεις των Χρηστών. Σε οποιαδήποτε στιγμή κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο που διατηρεί η Εταιρία, διόρθωσης, διαγραφής, κλειδώματος των δεδομένων καθώς και προβολής αντιρρήσεων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 ν. 2472/1997, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση info@remax.gr. Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω e-mail στέλνοντας το αίτημα σας στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η εκ μέρους σας καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την Εταιρία και τους υπαλλήλους της για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η Εταιρία απαιτεί από τους υπαλλήλους της να παρέχουν στους Χρήστες το ίδιο επίπεδο ασφαλείας που αυτή προσφέρει. Η Εταιρία δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νόμιμης οδού.

Επισημαίνουμε ότι η Εταιρία ακολουθεί ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες κατά τη διαδικασία συλλογής των πληροφοριών που καταχωρεί ο Χρήστης. Ωστόσο, η μεταφορά δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρά το γεγονός ότι η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια αυτών μέσω του διαδικτύου και κάθε μεταφορά δεδομένων γίνεται με δική σας ευθύνη.

3. Cookies

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του Χρήστη. Με την πλοήγηση του Χρήστη στην Ιστοσελίδα, ο Χρήστης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση των cookies μπορεί, είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα. Επίσης είναι δυνατόν να διαγράψει τα ήδη αποθηκευμένα cookies από τον browser.

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον browser του Χρήστη κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο. Τα cookies δεν επεξεργάζονται δεδομένα του Χρήστη, αλλά χρησιμεύουν αποκλειστικά για την διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην Ιστοσελίδα. Η χρήση των cookies επιτρέπει στην Ιστοσελίδα να αναγνωρίσει τον Χρήστη κάθε φορά που την επανεπισκέπτεται και να του προσφέρει πιο προσωποποιημένη εμπειρία κατά την περιήγηση.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τόσο τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο, όσο και τον browser, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία και αποθήκευση cookies. Ωστόσο, η αποτροπή δημιουργίας των cookies μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγηση και να έχει ως αποτέλεσμα τη μη πλήρη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

4. Διάφορα

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα έχει ως αιτία αυτήν, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.