Βάσκου Καλλιόπη Παρασκευή, RE/MAX Morphi, Κομοτηνή

Καλλιόπη Παρασκευή Βάσκου

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις