Σταγάκη Μάνια , RE/MAX Homes, Αργυρούπολη

Μάνια Σταγάκη

Broker/Owner - Οικονομολόγος, διδάκτορας του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου.

Εκπαιδεύσεις