Σιάντος Χρήστος, RE/MAX Welcome, ΔΕΘ-Πανεπιστήμια

Χρήστος Σιάντος

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις