Residential - Rent - East Thessaloniki, Kato Touba: 3 Results