Sarshchenko Oksana, RE/MAX Gold 2, Κέντρο (Θεσσαλονίκη)
Τα ακίνητα μου (55)

Oksana Sarshchenko

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις