Σάρδης Γεώργιος , RE/MAX Fidelity Brokers 2, Σύνταγμα

Γεώργιος Σάρδης

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις