Σαρακίνος Θανάσης, RE/MAX Ελλάς, Πανόραμα

Θανάσης Σαρακίνος

Στη RE/MAX Ελλάς, κύρια δραστηριότητα μου είναι η υποστήριξη των γραφείων του δικτύου. Με σπουδές στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ., έχω ασχοληθεί με τη σύνταξη τεχνικών μελετών, την επίβλεψη κατασκευαστικών έργων, την οργάνωση της λειτουργίας δικηγορικού γραφείου, με διαγωνισμούς Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, την πιστοποίηση και τον έλεγχο ποιότητας σύμφωνα με τα Διεθνή, Ευρωπαϊκά και Εθνικά Πρότυπα (ISO) και την εκπαίδευση προσωπικού ως προς αυτά. Μιλάω αγγλικά και γερμανικά. Έχω συμμετάσχει και διακριθεί σε διαγωνισμούς μαθηματικών και ρητορικής. Στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με την επίλυση γρίφων, την λογοτεχνία, τον αθλητισμό και τα ταξίδια. Στα λοιπά ενδιαφέροντα μου εντάσσονται η μελέτη των διαπροσωπικών σχέσεων και η ανάπτυξη ικανοτήτων.