Πλατσάκης Νικόλαος, RE/MAX Specialists, Χανιά
Τα ακίνητα μου (66)

Νικόλαος Πλατσάκης

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις