Πασλίδης Χρήστος, RE/MAX Morphi, Κομοτηνή

Χρήστος Πασλίδης

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις