Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, RE/MAX Εν Οίκω, Αγία Παρασκευή
Τα ακίνητα μου (58)

Μιχαήλ Παπαγιαννάκης

Σύμβουλος Ακινήτων