Πάλλα Κατερίνα, RE/MAX Invest, Θεσσαλονίκη Δήμος

Κατερίνα Πάλλα

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις