Μάκης Μιμιλίδης , RE/MAX Domino, Θεσσαλονίκη Δήμος

Μιμιλίδης Μάκης

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις