Μιχαλάκας Ζήσης, RE/MAX Analogia, Καλαμαριά
Τα ακίνητα μου (1)

Ζήσης Μιχαλάκας

Broker/Owner Ο Ζήσης Μιχαλάκας είναι απόφοιτος του τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του ιδίου τμήματος με θέμα: Γεωπληροφορική - Διαχείριση Υδάτινων Πόρων. Κατέχει και δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ιδίου πανεπιστημίου με θέμα: (ΜΒΑ) Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι μέλος του: Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ.). Ελεγκτής Δόμησης με αρ. μητρώου: 2392 Β' Τάξης