Μιχαηλίδου Αικατερίνη, RE/MAX Right Home, Θεσσαλονίκη Δήμος
Τα ακίνητα μου (56)

Αικατερίνη Μιχαηλίδου

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις