Κούτα Γεωργία, RE/MAX Real Advisor, Νέα Ιωνία

Γεωργία Κούτα

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις