Κουρουγεωργάκη Βασιλική, RE/MAX Δομή, Κέντρο
Τα ακίνητα μου (17)

Βασιλική Κουρουγεωργάκη

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις