Κουλοκύθα Δήμητρα, RE/MAX Dynamic, Ν. Καρδίτσας

Δήμητρα Κουλοκύθα

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις