Κωνσταντινίδης Στυλιανός, RE/MAX Analogia, Καλαμαριά

Στυλιανός Κωνσταντινίδης

Broker/Owner Ο Στέλιος Κωνσταντινίδης είναι απόφοιτος του τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του ιδίου τμήματος με θέμα: Γεωπληροφορική - Διαχείριση Υδάτινων Πόρων. Είναι μέλος του: Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.) Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (Ε.Υ.Ε.) Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ.).