Κωνσταντινίδης Αβράαμ, RE/MAX Analogia, Καλαμαριά

Αβράαμ Κωνσταντινίδης

Broker/Owner Ο Αβραάμ Κωνσταντινίδης είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του: Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.) Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ.). Ενεργειακός Επιθεωρητής με αρ. μητρώου ΕΥΕΠΕΝ: 5592 Ελεγκτής Δόμησης με αρ. μητρώου: 2393 Β' Τάξης