Κάζος Δημήτριος , RE/MAX Properties Investment, Χαλάνδρι

Δημήτριος Κάζος

Λέγομαι Δημήτρης Κάζος. Γεννήθηκα στην Αθήνα. Μιλώ Ελληνικά και Αγγλικά Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα ακίνητα πριν από́ 25 χρόνια με δική μου μεσιτική́ εταιρία. Νωρίτερα είχα δικές μου εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις εστίασης. Έχω σπουδάσει Οικονομικά́ στη Νομική́ σχολή́ του Πανεπιστημίου Αθηνών , καθώς και Επικοινωνία, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Προσωπικού́. Επιπλέον εδώ και 15 χρόνια συμμετέχω σε πολλά́ σεμινάρια ως life coast strategist για να βελτιώσω και να εξελίξω την καριέρα ατόμων παρέχοντας τους τα απαραίτητα εργαλεία για να πετύχουν τους στόχους τους. Στρατηγική πωλήσεων, Εκτίμηση Ακινήτων, Επικοινωνία. Διαχείριση Κρίσεων Εκπαίδευση μεσιτών ,Ανάπτυξη αλυσίδων και Εμπορικών κέντρων και Επαγγελματικό Ακίνητο είναι κάποια κομμάτια με τα οποία έχω ιδιαιτέρως ασχοληθεί στο αντικείμενό μας.

Βραβεία

  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023

Εκπαιδεύσεις