Καραγιάννης Δημήτρης, RE/MAX Δομή, Κέντρο

Δημήτρης Καραγιάννης