Καλογεράκης Γεώργιος, RE/MAX Properties Investment 5, Σύνταγμα

Γεώργιος Καλογεράκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 1969. Είναι απόφοιτος Γενικού Λυκείου, κάτοχος προπτυχιακού τίτλου Bachelor of Science και μεταπτυχιακού τίτλου Master in Business Administration από τα ιδρύματα University of Delaware και University of Louisville Kentucky USA αντιστοιχα, όπου και εκλέχθηκε Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων. Εργάστηκε σε μεγάλες Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως ο Όμιλος Σφακιανάκη, Όμιλος Σαρακάκη, στην Fiat Auto Hellas,στην FGA Capital Hellas,στην General Motors Hellas,όπου και έλαβε τιμητική διάκριση Chairman Honor and Award στη Dixons DSGI South East Europe S.A., όπου και έλαβε τιμητική διάκριση Queens Award for Retail Excellence, σε όλες τις επιτελικές θέσεις Εμπορικής Ανάπτυξης Εργασιών προϊόντων, υπηρεσιών και Διεύθυνσης Υποστήριξης Δικτυού Διανομής και Πωλήσεων. Είναι Πιστοποιημένος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, Σύμβουλος Επαγγελματικών Ακινήτων στην RE/MAX Properties Investment ,εξειδικευμένος σύμβουλος επιχειρήσεων και εξωτερικός συνεργάτης για την Fiat Auto Hellas, την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και άλλους οργανισμούς στον χώρο του σύγχρονου μάνατζμεντ.

Εκπαιδεύσεις