Καλλίνος Αλέξανδρος, RE/MAX delta-ktima 3, Λάρισα

Αλέξανδρος Καλλίνος

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις