Γιαννακάρα Κυριακή, RE/MAX Vision, Πάτρα
Τα ακίνητα μου (24)

Κυριακή Γιαννακάρα

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις