Χριστίδης Ιωάννης Αστέριος, RE/MAX Welcome, ΔΕΘ-Πανεπιστήμια
Τα ακίνητα μου (6)

Ιωάννης Αστέριος Χριστίδης

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις