Θεοδωρίδης Νικόλαος, RE/MAX Δομή, Βόλος
Τα ακίνητα μου (55)

Νικόλαος Θεοδωρίδης

Εκπαιδεύσεις