Οικιστικό - Ενοικίαση - Ν. Μαγνησίας, Δ. Σηπιάδος: