Οικιστικό - Πώληση - Ν. Θεσσαλονίκης, Ανατολική Θεσσαλονίκη: