Residential - Rent - Athina (Center), Pl. Kolatsiou: