Τετάρτη 13/03/2024

Top10 & Multiple Offices Broker Retreat στην Αράχωβα !

Η συνάντηση μας αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των κοινών μας στόχων, αντλώνας έμπνευση από τις επιτυχίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι ως ομάδα, καθώς και για τη δημιουργία ενός ακόμα πιο δυναμικού και αποτελεσματικού δικτύου.

Αναμένουμε με ανυπομονησία την επόμενη συνάντησή μας!