Πέμπτη 16/06/2011

OPEN HOUSE στις 23-06-2011 στα Μετέωρα - Θεσσαλονίκης