Τετάρτη 12/03/2014

Διοργάνωση Σεμιναρίου για Αγοραστές, Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 (18:00) στο Εμπορικό Επιμελητήριο Βόλου