Τρίτη 10/07/2012

Το Βαρόμετρο της Ευρωπαϊκής αγοράς Ακινήτων για το 2011 από την REMAX Ελλάς.

Το Βαρόμετρο της Ευρωπαϊκής αγοράς Ακινήτων για το 2011 από την RE/MAX Ελλάς. click εδώ