Οικιστικό - Πώληση - Ανατολικά, Νόμος 751: 2 Αποτελέσματα