Ξυπολιτίδου Κατερίνα, RE/MAX Red, Νίκαια

Κατερίνα Ξυπολιτίδου

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις