Επαγγελματικό - Πώληση - Πελοπόννησος, Ν. Κορινθίας: