Γη - Πώληση - Ν. Λευκάδα, Βασιλική: 2 Αποτελέσματα