Residential - Sell - East Thessaloniki, Kato Touba: