Οικιστικό - Πώληση - Ανατολικά, Νόμος 751: 4 Αποτελέσματα