Γη - Πώληση - Πελοπόννησος, Ν. Λακωνίας: 1 Αποτέλεσμα