Οικιστικό - Ενοικίαση - Ν. Ροδόπης, Αίγειρος: 1 Αποτέλεσμα