Οικιστικό - Πώληση - Ν. Ροδόπης, Αίγειρος: 1 Αποτέλεσμα