Γη - Πώληση - Ν. Μαγνησίας, Πτελεός: 2 Αποτελέσματα