Οικιστικό - Πώληση - Ν. Μαγνησίας, Κ. Τρικερίου: 1 Αποτέλεσμα