Επαγγελματικό - Πώληση - Ν. Ιωαννίνων, Κ. Ματσουκίου: