Επαγγελματικό - Πώληση - Ν. Ιωαννίνων, Κ. Βοβούσης: