Επαγγελματικό - Πώληση - Υπόλοιπη Αττική, Παλαιά Φωκαία: