Επαγγελματικό - Πώληση - Υπόλοιπη Αττική, Ιπποκράτειος Πολιτεία: